1. Общите условия, публикувани на този интернет сайт уреждат взаимоотношенията между КЛИЕНТИ на игрите със запазена търговска марка Ескейпуей и ДОСТАВЧИКА на услугата ЕСКЕЙПУЕЙ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД, със ЕИК: 206549278, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, ул. Княз Борис I №104 - Клуб заразвлекателна дейност и Управител Пенчо Пламенов Радковски.  

2. Предоставената услуга-игра наричана „Бягство от стаята“, се осъществява единствено в специално изградените игрални помещения на територията на търговските обекти на ДОСТАВЧИКА.

3. Всички КЛИЕНТИ са длъжни да се запознаят с условията на ДОСТАВЧИКА и правилата на игра, които са предоставени както в интернет сайта на ДОСТАВЧИКА, така и във всичките му търговски обекти .

4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за възникнали травми или наранявания, случили се в последствие от неправилни действия по време на игра от КЛИЕНТИТЕ.

5. Самостоятелно участие в играта „Бягство от стаята“ организирана от доставчика могат да вземат лица, навършили 14 години. Младите търсачи на приключения под 14 години е необходимо да бъдат с придружител, който НЕ Е задължително да участва в играта, ако се ползват услугите на Аниматор предоставен от доставчика, който се заплаща в размер на 30,00 лв. за един брой група. Играта е безплатна за деца под 7 годишна възраст. 

6. Участието в играта „Бягство от стаята“ не се препоръчва за: бременни жени, хора страдащи от клаустрофобия, сърдечно съдови и дихателни заболявания, както и за хора с увредена моторна система или с нарушено зрение. В случай, че КЛИЕНТИ с подобни заболявания все пак решат да вземат участие в играта „Бягство от стаята“, то ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за евентуално настъпили медицински проблеми, свързани с техните заболявания. 

7. Продължителността на една игра „Бягство от стаята“ е 60 минути. В играта могат да вземат участие минимум двама КЛИЕНТИ и максимум осмина КЛИЕНТИ. От момента на стартирането на играта се отбелязва началото на шейсетте минути на игра за всички КЛИЕНТИ и след тяхното изтичане всички КЛИЕНТИ ще трябва да напуснат игралното помещение, независимо дали са разрешили всички загадки.  

8. КЛИЕНТИ, употребили алкохол или наркотични субстанции, не се допускат на територията на никой от обектите на ДОСТАВЧИКА. В случай на присъствието на такива лица, ДОСТАВЧИКЪТ има право да повика органите на реда.

9. На територията на търговския обект, включаем територията на БЕЗИСТЕНА, в който се намира търговският обект на ДОСТАВЧИКА, е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО употребата на: алкохол, наркотични субстанции, както и ТЮТЮНЕВИ изделия! Нарушителите ще бъдат незабавно отстранявани и при отказ ДОСТАВЧИКЪТ ще търси помощ в лицето на органите на реда!

10. Всички КЛИЕНТИ, които подранят, трябва да изчакат на територията на търговския обект /РЕЦЕПЦИЯТА/. Ползването на БЕЗИСТЕНА за цели като: тютюнопушене, разговори или изчакване на съотборници е  АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО! Всички участници, които нарушават това правило, ще бъдат помолени или да влязат в търговския обект или да излязат на улицата.

8. КЛИЕНТИТЕ могат по всяко време да прекратят участието си в играта „Бягство от стаята“, наш оператор ще следи постоянно процеса на тяхната игра и при необходимост ще я прекрати и ще ги изведе от игралните помещения.

9. В случай, че на КЛИЕНТИ им се наложи да прекратят преждевременно участието си в играта, дали поради здравословни или каквито и да било причини, те ще бъдат изведени от оператора на играта, след което те няма да имат възможност да се върнат в процеса на игра.

10. В случай на неправилна или злонамерена игра или поведение от страна на КЛИЕНТИТЕ, операторът може да прекрати незабавно играта „Бягство от стаята“ и да изведе КЛИЕНТИТЕ от игралните помещения, както и от територията на търговския обект на ДОСТАВЧИКА.

11. На територията на обекта на доставчика има 24 часа видео наблюдение. По време на игра КЛИЕНТИТЕ се записват. Тези записи се пазят 24 часа, след което се трият от сървъра на ДОСТАВЧИКА. Записите няма да бъдат използвани за комерсиални цели или публикувани където и да било. ДОСТАВЧИКЪТ ще използва записите само и единствено в случай на злонамерени действия от страна на КЛИЕНТИ, като доказателство пред компетентния български съд. 

12. КЛИЕНТИТЕ носят пълна материална отговорност, в случай на повреда на каквато и да било собственост на ДОСТАВЧИКА, независимо дали повредата е настъпила умишлено или неумишлено. В случай на отказ от страна на КЛИЕНТИ да заплатят дължимата от тях сума за нанесените материални щети, ДОСТАВЧИКЪТ има право да заведе исково дело в съответния компетентен съд на Р България. 

13. КЛИЕНТИТЕ са длъжни да минат през инструктаж за безопасност и условия на игра, които ще им бъдат предоставени от ДОСТАВЧИКА, непосредствено преди стартиране на играта на КЛИЕНТИТЕ. Без преминат инструктаж никой КЛИЕНТ не може да участва в играта.

14. ДОСТАВЧИКАЪТ е лицензиран администратор на лични данни.

15. След като КЛИЕНТИТЕ преминат инструктаж за безопасност и условия за игра, както и са се запознали с общите условия на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТИТЕ са длъжни да попълнят ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с всички правила, в която трябва да попълнят коректно личните си данни. При невярно предоставени лични данни от страна на КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно да уведоми органите на реда за нарушаване на чл. 313 от Наказателния Кодекс. Без подписана Декларация за съгласие никой КЛИЕНТ не може да участва в играта.

16. Начините за резервиране на час са като използвате онлайн формата ни, чрез която ще можете да запазите удобен за вас ден и час. Можете да направите резервация и по телефон. Промяна в резервацията е възможна, като се свържете с нас по телефон, но не по-късно от 72 часа от запазения ден, като новият час ще бъде съобразен спрямо възможностите в нашия календар. В случай, че искате да запазите час от днес за днес е необходимо да се свържете с нас чрез обаждане. При закъснение, по-голямо от 15 минути след уречения час за игра, вашата резервация отпада и заплатената сума от вас не се възстановява. Изключение може да се направи единствено в случай, че след вашата резервация следващият час за игра не е запазен от друг отбор.

17. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ - при създаване на резервация наш служител ще се свърже в рамките на работния ден за потвърждение на всички данни по създадената резервация. В случай, в който не успеем да установим контакт в рамките на 48 часа от създаването на резервацията, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да канселира съответна резервация, в случай че липсва депозит. Всеки понеделник служител на ДОСТАВЧИКА, има право да позвъни на КЛИЕНТА за потвърждение на направената резервация от негова страна в настоящата седмица. При неустановяване на контакт повече от 24 часа от първото обаждане от страна на нашия служител, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да канселира резервацията на КЛИЕНТА, в случай на липса на депозит.  

18. АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО е използването от КЛИЕНТИ на записващи устройства от какъвто и да е вид /камери, фотоапарати, мобилни телефони/ на територията на търговските обекти на ДОСТАВЧИКА. При неспазване на това условия операторът ще прекрати играта незабавно и цялата група ще бъде помолена да напусне търговския обект. 

19.  АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

Възстановяване на заплатени суми е възможно единствено след уведомяване на наш служител само по имейл и не по-късно от 72 часа преди направената от вас резервация! Депозитът от 40 лв. не подлежи на възстановяване. При неявяване на клиенти в резервирания от тях ден и час и без предупреждение за това им действие, то заплатената от тях сума не подлежи на възстановяване. В зависимост от метода на плащане, заплатените суми ще бъдат възстановени по различен начин.

Ако сте заплатили по банков път, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени в банкова сметка, от която е извършено плащането. В случай, че сте заплатили по банков път с вносна бележка, то трябва да пазите този документ, за да ви възстановим сумата в брой на момента в нашия офис.

Ако сте заплатили със системата на ePay, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени във вашия ePay акаунт.

Ако сте заплатили на място в нашият офис, то трябва да ни посетите отново, като трябва да съхранявате и да ни предоставите касовата бележка, за да ви възстановим сумата в брой на момента.

Ако сте заплатили със системата на PayPal, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени във вашия PayPal акаунт.

Ако сте заплатили с 10 цифрен код на каса на EasyPay, то трябва да ни посетите отново в нашия офис. Трябва да съхранявате удостоверението за плащане, издадено ви от касата на EasyPay. Трябва да ни го предоставите, за да ви възстановим сумата в брой на момента в нашия офис.

Ако сте заплатили с кредитна/ дебитна карта, то в 14 дневен срок сумата ще ви бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.