Escape room - Стая с трикове или пъзел стая Escape Way Rooms. Real escape game в София.

1. Общите условия публикувани на този интернет сайт уреждат взаимоотношенията между КЛИЕНТИ на игрите със запазена търговска марка Ескейпуей и ДОСТАВЧИКА на услугата Аателиер ЕООД, със ЕИК: 203290094, със адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 106, вх. Б, ет. 2, ап. 23 и Управител Пенчо Пламенов Радковски  

2. Предоставената услуга-игра наричана „Бягство от стаята“, се осъществява единствено в специално изградените игрални помещения на територията на търговските обекти на ДОСТАВЧИКА.

3. Всички КЛИЕНТИ са длъжни да се запознаят с условията на ДОСТАВЧИКА и правилата на игра, които са предоставени както в интернет сайта на ДОСТАВЧИКА, така и във всичките му търговски обекти .

4. ДОСТАВЧИКА не носи никаква отговорност за възникнали травми или наранявания, случили се в последствие от неправилни действия по време на игра от КЛИЕНТИТЕ.

5. Самостоятелно участие в играта „Бягство от стаята“ организирана от доставчика могат да вземат лица навършили 14 години. Младите търсачи на приключения под 14 години е необходимо да бъдат с придружител, който да ги придружава, но НЕ Е задължително да участва в играта. За подрастващи под 10 годишна възраст играта може да се осъществи само и единствено с присъствието на придружител, който да участва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в игралните дейности. Играта е безплатна за деца под 7 годишна възраст. 

6. Участието в играта „Бягство от стаята“ не се препоръчва за: Бременни жени, хора страдащи от клаустрофобия, сърдечно съдови и дихателни заболявания, както и за хора с увредена моторна система или за хора с нарушено зрение. В случай, че КЛИЕНТИ с подобни заболявания, все пак решат да вземат участие в играта „Бягство от стаята“, то ДОСТАВЧИКА, не носи никаква отговорност, за евентуално настъпили медицински проблеми, свързани със техните заболявания. 

7. Продължителността на една игра „Бягство от стаята“ е 60 минути. В играта могат да вземат участие минимум двама КЛИЕНТИ и максимум шестима КЛИЕНТИ. От момента на стартирането на играта се отбелязва началото на шейсетте минути на игра за всички КЛИЕНТИ и след тяхното изтичане, всички КЛИЕНТИ ще трябва да напуснат игралното помещение, независимо дали са разрешили всички загадки.  

8. КЛИЕНТИ употребили алкохол или наркотични субстанции, не се допускат на територията на никои от обектите на ДОСТАВЧИКА. В случай на присъствието на такива лица ДОСТАВЧИКА има право да повика органите на реда.

9. На територията на търговския обект, включаем територията на БЕЗИСТЕНА, в който се намира търговския обект на ДОСТАВЧИКА, е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО употребата на: алкохол, наркотични субстанции, както и ТЮТЮНЕВИ изделия! Нарушителите ще бъдат незабавно отстранявани и при отказ ДОСТАВЧИКА ще търси помощ в лицето на органите на реда!

10. Всички КЛИЕНТИ, ако подранят трябва да изчакат на територията на търговския обект /РЕЦЕПЦИЯТА/. Ползването на БЕЗИСТЕНА за цели като: Тютюнопушене, разговори или изчакване на съотборници е  АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО! Всички участници, които нарушават това правило, ще бъдат помолени или да влезнат в търговския обект или да излизат на улицата.

8. КЛИЕНТИТЕ могат по всяко време да прекратят участието си в играта „Бягство от стаята“, наш оператор ще следи постоянно процеса на тяхната игра и при необходимост ще я прекрати и ще ги изведе от игралните помещения.

9. В случай че на КЛИЕНТИ им се наложи да прекратят преждевременно участието си в играта, дали поради здравословни или каквито и да било причини те ще бъдат изведени от оператора на играта, след което те няма да имат възможност да се върнат в процеса на игра.

10. В случай на неправилна или злонамерена игра или поведение от страна на КЛИЕНТИТЕ, оператора може да прекрати незабавно играта „Бягство от стаята“ и да изведе КЛИЕНТИТЕ от игралните помещения, както и територията на търговския обект на ДОСТАВЧИКА.

11. На територията на обекта на доставчика има 24 часа видео наблюдение. По време на игра КЛИЕНТИТЕ се записват. Тези записи се пазят 24 часа, след което се трият от сървъра на ДОСТАВЧИКА. Записите няма да бъдат използвани за комерсиални цели или публикувани където и да било. ДОСТАВЧИКА ще използва записите само и единствено в случай на злонамерени действия от страна на КЛИЕНТИ, като доказателство пред компетентния български съд. 

12. КЛИЕНТИТЕ носят пълна материална отговорност в случай на повреда на какъвто и да било собственост на ДОСТАВЧИКА, независимо дали повредата е настъпила в умишлено или неумишлено. В случай на отказ от страна на КЛИЕНТИ да заплатят дължимата от тях сума за нанесените материални щети, ДОСТАВЧИКА има право да заведе исково дело в съответния компетентен съд на Р България. 

13. КЛИЕНТИТЕ са длъжни да минат през инструктаж за безопасност и условия на игра, които ще им бъдат предоставени от ДОСТАВЧИКА, непосредствено преди стартиране на играта на КЛИНТИТЕ. Без преминат инструктаж никои КЛИЕНТ не може да участва в играта

14. ДОСТАВЧИКА е лицензиран администратор на личните данни

15. След като КЛИЕНТИТЕ преминат инструктаж за безопасност и условия за игра, както и са се запознали с общите условия на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТИТЕ са длъжни да попълнят ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с всички правила, в която трябва и да попълнят в нея коректно личните си данни. При невярно предоставени лични данни от страна на КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИКА има право незабавно да уведоми органите на реда за нарушаване на чл. 313 от Наказателния Кодекс . Без подписана Декларация за съгласие никои КЛИЕНТ не може да участва в играта.

16. Начините за резервиране на час са като използвате онлайн формата ни чрез, която ще можете да запазите удобен за вас ден и час. Можете да направите резервация и по телефон. Промяна в резервацията е възможна като се свържете с нас по телефон, но не по-късно от 48 часа от запазения ден, като новия час ще бъде съобразен спрямо възможностите в нашия календар. В случай, че искате да запазите час от днес за днес е необходимо да се свържете с нас чрез обаждане.При закъснение по-голямо от 15 минути след уречения час за игра, то вашата резервация отпада и заплатената сума от вас не се възстановява. Изключение може да се направи единствено в случай, че след вашата резервация следващият час за игра не е запазен от друг отбор.

17. АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО е използването от КЛИЕНТИ на записващи устройства от какъвто и да е вид /камери, фотоапарати, мобилни телефони/, на територията на търговските обекти на ДОСТАВЧИКА. При неспазване на това условия оператора ще прекрати играта незабавно и цялата група ще бъде помолена да напусне търговския обект.